opInia indiViduală

Opinia individuală devine o caracteristică tot mai rar întîlnită a omului contemporan. Desigur, ea a fost influenţată din totdeauna, dar la moment, să întîlneşti o persoană care îşi are propria opinie, ne influenţată de mediul său înconjurător, în anumite întrebări, e ceva rar. Puteţi spune că opinia noastră nu poate rămîne intactă faţă de modificările…

cîmPul noStru de vEdere

„O dată, un profesor le-a arătat studenţilor un punct negru desenat pe o foaie albă şi i-a întrebat: Ce vedeţi? O pată – zi-se cineva. Un punct – răspunse alţii. Un punct negru – strigă al treilea. Atunci profesorul a zis: Voi toţi aţi văzut acest punct mic, dar nimeni n-a observat foaia din jur.”…

„cUm?” şi „dE cE?”

Oamenii mereu vor tinde spre a cunoaşte mai multe. În orice caz, eu sper că aşa va fi. Însă nu toate întrebările pe care ni le adresăm uneori, au menirea de a ne orienta înainte. În practica cotidiană, cel mai frecvent ne punem două întrebări: Cum? şi De ce? Dacă prima ţine de evoluţie, atunci…